Kaktus dahlia

Dahlia cactus ‘Chat Noir’

39,00 kr.

39,00 kr.

Dahlia cactus ‘Preference’

35,00 kr.

35,00 kr.

Dahlia cactus ‘Purple Gem’

69,00 kr.

69,00 kr.