Staude med hvidbroget blade

Kærmindesøster macr. ‘Alexanders Great’

89,00 kr.

89,00 kr.