chokoladekugler

Chokoladekugler – flødekaramel

75,00 kr.

75,00 kr.

Chokoladekugler – saltkaramel

75,00 kr.

75,00 kr.

Julekugler i chokolade

75,00 kr.

75,00 kr.